Populismens idéer : från antikens Rom till idag
Hilma af Klint : att se är att inse
Hilma af Klint : seeing is believing
The collection of king Gustav III : architectural drawings from 17th-19th centur
City, Civility and Capitalism : A Historical Perspective
Hilma af Klint : the blue books 1906-1915
Past and present : to learn from history
Kakelugnen i Sverige
Hilma af Klint : geometric series and other works 1917-1920.
Religion : in the past, the present day and the future
Havets bildspråk : galjonsfigurer och symboler
Tapeter genom tiderna : perspektiv från världsarvet Engelsberg bruk
Hilma af Klint : spiritualistic drawings 1896-1910
Nation, state and empire : belonging in a globalised world
Society in crisis : our capacity for adaptation and reorientation
Svenskarna och det heliga landet
The Sampans from Canton : F.H af Chapman´s Chinese Gouaches
Knowledge and information : the potential and peril of human intelligence
Geopolitikens återkomst : striden om framtidens historia
Den kinesiska idén : från Konfucius till Xi JinPing
Decadence and decay : from ancient Rome to the present
Folktro : en besjälad värld
The imagery of the sea : figureheads and symbols
Hilma af Klint : Parsifal and the atom 1916-1917
Om historien : att lära av det förflutna
Hilma af Klint : konsten att se det osynliga
Hilma af Klint : the art of seeing the invisible
Hilma af Klint : late watercolours
Gustav III:s samling : Arkitekturritningar från 1600-1800-talen
Hilma af Klint : the paintings for the temple 1906-1915
Perspektiv på bokens och läsandets förvandlingar
Kunskap och information : den mänskliga intelligensen potential och fara
När Europa upptäcker världen: Från antiken till Pax Brittanica
The return of geopolitics : a global quest for the right side of history
Axel Törneman och modernismen
Nation, stat och imperium : tillhörighet i en globaliserad värld
Samhälle i kris : vår förmåga till anpassning och omorientering
Japan's past and present
Hilma af Klint : tidsandans visionär
Sampanerna från Kanton : F.H af Chapmans kinesiska gouacher