Society in crisis : our capacity for adaptation and reorientation
Samhälle i kris : vår förmåga till anpassning och omorientering
Portraits from History
Porträtt ur historien : ett urval från Engelsberg Ideas