Om historien : att lära av det förflutna
Past and present : to learn from history
Society in crisis : our capacity for adaptation and reorientation
Kunskap och information : den mänskliga intelligensen potential och fara
Nation, stat och imperium : tillhörighet i en globaliserad värld
Samhälle i kris : vår förmåga till anpassning och omorientering
Portraits from History
Knowledge and information : the potential and peril of human intelligence
Porträtt ur historien : ett urval från Engelsberg Ideas