Johnsonlinjen och Latinamerika
Kunskap och information : den mänskliga intelligensen potential och fara
Svenskarna och det heliga landet
Johnson Line and Latin America
Knowledge and information : the potential and peril of human intelligence