Decadence and decay : from ancient Rome to the present
Om historien : att lära av det förflutna
City, Civility and Capitalism : A Historical Perspective
Past and present : to learn from history
Society in crisis : our capacity for adaptation and reorientation
Kunskap och information : den mänskliga intelligensen potential och fara
Samhälle i kris : vår förmåga till anpassning och omorientering
Portraits from History
Knowledge and information : the potential and peril of human intelligence
Klassiker inom tillämpad historia
Porträtt ur historien : ett urval från Engelsberg Ideas
Classics of Applied History